RFID Depo Yönetim Sistemi

RFID ile Depo Verimliliğinizi Arttırın

Radyo Frekansı Tanımlama (RFID) teknolojisi yıllardır varlığını sürdürmektedir. Ancak son zamanlarda RFID’nin artan potansiyeli ile birlikte hızlıca yaygınlaşıp kullanılmaya başlanmıştır. RFID kimliği bir ürünün benzersiz bir seri numarası ile kablosuz olarak ileten bir sistemdir. RFID, ürüne otomotik kimlik teknolojisi sağlar. Bunun yanında zaman ve işgücünü azaltmak , gerçek zamanlı veri doğruluğunu iyileştirmek için de kullanılır.

Günümüzde tedarik zincirinde depo tesislerinin ve sistemlerinin planlanması ve kontrolü gibi operasyonlar daha da karmaşık hale gelmiştir. Stok depolama, sipariş durumu, kağıt işlemleri, sayım, yükleme / boşaltma ve müşteri hizmetleri gibi rutin lojistik işlemlerini gerçekleştirmek için sıklıkla gereklidir. Depo alanının fiziki olarak dar olması, manuel hatalar, ürünün alınması ve gönderilmesi sırasında ürünün yanlış tanımlanması, depoda stokların yerleştirilmesi, kurumun itibarını ve kayıplarını sağlayan verimlilik ve karlılığı etkileyecektir.

RFID Depo yönetim sistemi, tedarik zincirlerini daha iyi yönetmeye yardımcı olup, mal girişi, toplama, kontrol, teslimat ve diğer birçok işlem akışını kapsayan ve karı arttırıp maliyeti azaltan mükemmel bir gerçek zamanlı iş aracıdır .

RFID Depo Yönetim Sistemi, depo yönetiminin verimliliğini artırmaya yardımcı olacak , alım ve teslimatın kendi kendine hızlı bir şekilde kaydedilmesini sağlayacaktır.

RFID Depo Yönetim Sistemi şunları sunar:

  • Gerçek zamanlı doğru bilginin anlık olarak görülmesi
  • Ürünlerin hızlı bir şekilde depo alanına yerleştirilmesi
  • Kayıpları minimuma indirme imkaanı
  • Ürün konumlarını stratejik olarak planlayabilme

Aktif ve pasif olmak üzere iki tür RFID sistemi vardır. Pasif RFID etiketlerinde verici yoktur ve okuyucu anteninden kaynaklanan radyo dalgalarını yansıtır. Aktif sistem RFID ürünlere yerleştirilir ve daha sonra bilgiyi bir bilgisayara aktarmak için bir okuyucu kullanılarak bilgiye erişilir.

Aktif RFID etiketleri genellikle kargo konteynerleri, vagonlar ve uzun mesafelerde taşınan konteynerler dahil olmak üzere büyük varlıklar için kullanılır. Pasif RFID etiketleri, güç kaynakları ve vericiden yoksundur, bakım gerektirmez ve aktif RFID etiketlerinden daha ucuzdur. Tedarik zinciri boyunca ürünleri takip ederken, ürünlerin gerçek zamanlı konumlarını elde etmek için genellikle aktif ve pasif RFID sistemleri birleştirilir.

GPS teknolojisiyle birlikte kullanıldığında, transit geçiş sırasında mallar izlenebilir. Bu, ürünler tedarik zinciri boyunca ilerlerken hırsızlığı azaltmaya yardımcı olmak için özellikle yararlı olacaktır.

Çok sayıda kolinin takip edilmesi zaman ve emek harcayan bir işlem olduğu kadar çok da karmaşıktır. Bununla birlikte, kargo akışı ile ilgili bilgi yönetimini geliştirebileceği için durumu kolaylaştırmak için RFID uygulanabilir. Genellikle bir depoya girişte okuma-kimliklendirme iş istasyonu kurulur. Her kargo kolisinde RFID etiketleri bulunur ve etiketlerle ilgili tüm bilgiler deponun merkezi bilgisayarında saklanır. Kargo ambarın içine veya dışına taşındığında ilgili iş istasyonu  onu kaydeder ve verileri servera iletir. Bu,  depoya giren ve depodan çıkan ürünlerin miktarlarını yönetmesini, kargonun tanınmasını ve kargonun depoya yerleştirilmesine yardımcı olur.

Depo içine ki RFID Okuma iş istasyonları tüm hareketleri sisteme kaydeder. Bu, depodaki ürün konumlarının stratejik planlanmasını sağlar.

RFID Depo yönetim sistemi sayesinde tüm ürün hareketleri takip edildiğinden ürünler kolaylıkla yerleştirilir ve bu bilgiler sisteme otomatik olarak kaydedilir. Stoklar doğru bir şekilde takip edilirken, kayıplarla ilgili bilgiler de sisteme kaydedilerek , ilgili yöneticilere haber verilir.

RFID Depo Yönetim Sistemi Başlıca Faydaları:

Gerçek zamanlı stok takibi – Envanterin nerede ve doğru stok miktarı sayesinde tesislerin kendilerinde tuttukları stok miktarı adeti zamanla azalacaktır.

İşgücü maliyetlerini düşürür.

Mal Kabul işlemindeki hatalarında azalma (daha az manuel müdahale) olur ve çalışan verimliliğini arttırır.

Stoklama ile ilgili depo alanı gereksinimlerini azaltır.

Şirketin karlılık analizi ve vergi yükümlülükleri üzerinde önemli bir olumlu etkiye sahip olabilecek ilk giren ilk çıkar (FIFO) veya son giren ilk çıkar (LIFO) envanter yönetimini uygulamak için gereken bilgileri sağlar.

Sipariş veritabanına anında erişim ile, müşteri siparişlerini hızlıca sevketmek ve gelen malzemeyi yerleştirmek için de  depoda gerekli alanlara yönlendirme yaparak görünürlük sağlar

Gerçek zamanlı bilgilere erişim sayesinde, doğru sevkıyatın doğru yükleme rampasına teslim edilmesini ve doğru kamyona yüklenmesini sağlar.

RFID tabanlı bir depo yönetim sistemi , günlük mal girişi ve sevkiyatına ilişkin verileri toplayabilir, aktarabilir, kontrol edebilir ve güncelleyebilir. Böylece iş yoğunluğu azaltılabilir. Verimliliği ve doğruluğu arttırır. RFID teknolojisinin geliştirilmesiyle birlikte, maliyetlerin azaltılması, standartların kademeli olarak birleştirilmesi, hata oranının azaltılması, WMS ve RFID’in etkin kombinasyonu, işletmelerin rekabet gücünü ve tedarik verimliliğini arttırmada kilit faktörlerden biri olacaktır.