RFID Cerrahi Alet Takip Sistemi

RFID ile Tıbbi Cihaz ve Cerrahi Malzeme takip çözümü

Hasta güvenliği ve bakım kalitesinin sağlanması çoğu sağlık hizmeti sağlayıcıları için giderek artan teknoloji destekli bir süreç haline gelmiştir. Elektronik sağlık kayıtları (EMRs), otomatik tıbbi yönetim sistemleri ve diğer çözümlere ek olarak, birçok hastane bu tür  tıbbi cihazlar ve cerrahi araçları  izlemek için , RFID gibi otomatik tanımlama teknolojisine yönelmektedir.

Otomatik varlık izleme sistemi verimliliği arttırarak, bilhassa büyük hastanelerde sahada mevcut  yüzlerce ürünün yönetiminde,  maliyetlerden ciddi tasarruf sağlamaktadır. Hemşirelik personeli tekerlekli sandalye veya IV pompası ararken değerli dakikaları boşa harcarlar. Ameliyatlar kritik bir ekipman parçası bulunamamasından dolayı gecikebilir. Otomatik takip sistemi hem zamandan tasarruf sağlar,hem de  lokasyonu tespit edilemeyen ürünlerin gereksiz yere tekrar satın alınmasının önüne geçer.

Bu tip takip aynı zamanda hasta güvenliğine de katkıda bulunur. Kullanıcı hatasına bağlı olarak, gerekli cerrahi malzemelerin ameliyat öncesi, esnasında ve sonrasında hatasız sayımı mümkün olmamaktadır. Oluşan hatalar ayrıca yanlış hazırlanan cerrahi alet listeleri, yetersiz personel ve zaman baskısından da beslenmektedir. Manuel sayım, hem ameliyathanenin gereksiz meşgul edilmesine ve ayrıca bakım kalitesinin düşmesine sebep olmaktadır.

Doğru tıbbi cihaz takibi  akreditasyon ve hükümet düzenlemelerine uyumda önemli bir rol oynar.. Örneğin, hasta güvenliğini artırmak için gösterilen çabaya, Joint Commission (JCAHO) tarafından geliştirilen,yanlış cerrahi lokasyonu, yanlış prosedürü ve yanlış personelden kaynaklanan cerrahisi hataları önlemeye yönelik Evrensel Protokolü gösterebiliriz.

Bu protokolün bir bölümü, standardize edilen bir listede bulunan ve ameliyat için gereken cihaz ve cerrahi aletlerin doğrulanmasını içermektedir.

Bu ürünler ameliyat öncesi  kontrol edilerek , ameliyata doğru adette, doğru ürünün girmesi sağlanmalıdır.Ayrıca ameliyat sırasında ürün kaybolması veya hastada ürün unutulmasının önüne geçilmelidir.

Bu hataların önüne geçilmesi için ameliyat sonrası ürünler sayılır ve kayıt altına alınır. Eğer herhangi bir kayıp varsa maliyet ne kadar yüksek olursa olsun, zaman ve işyeri kaybına ragmen o ürünler bulunmalıdır.

RFID: Tıbbi cihaz takip probleminin çözümü

Dayanıklı RFID etiketleri ,sağlık hizmetleri ortamında, sert sterilizasyon işlemlerinin zor koşullanna dayanmak üzere tasarlanmıştır, Ortak Komisyonu’nun Evrensel Protokolünün şartlarını karşılamanın yanı sıra, FDA ve UDI gereksinimlerini de otomatize etmek için kullanılabilir.  Tıbbi cihaz üreticileri RFID ürünlerini üretilen her cihazı tek tek tanımlamak maksadıyla kullanılmaktadır.  Daha da önemlisi RFID taglerinin okunmaları için diğer Auto-ID ürünlerinde olduğu gibi görünmeleri gerekmemektedir.( Örneğin Barkod veya Markör uygulamaları). Tıbbi ürünler UDI veya etiketlerin okunamadığı şartlarda, rahatlıkla kayıt edilebilmektedir.

RFID etiketleri ek bilgileri depolayabilir ve sağlık tedarik zincirindeki diğer paydaşlara da (distribütör veya hastane gibi)   kendi tesislerinde RFID portalları kullanarak bu varlıkları yönetmek için imkan sağlayabilir.

Bireysel cerrahi aletlerin RFID etiketlemesi  hastanelere her cihazın hayati istatistiklerini (resim, isim, üretici, üreticinin kimlik numarası, satın alma tarihi, sterilizasyon döngüsü sayısı, onarım tarih ve konum) belgeleme imkanı verir. Bu sistem, cerrahi seti kontrolü dışında  sağlık kurumları için hem güvenlik, varlık yönetimi ve hem de maliyet tasarrufu faydaları sağlar.Sistemin kalbi aletlere takılan RFID tagleridir. Uygulamada kullanılan RFID etiketleri, dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerine karşı dayanıklılık açısından benzersizdir.

Basit bir el tarayıcı kullanılarak tek tek veya gruplar halinde gerek set olarak veya tepsiler üzerinde ürünler tanımlanarak saniyeler içerisinde bir ekrana aktarılabilir,

Böylece herhangi bir görevlinin görsel yeteneklerine bağımlı kalınması gerekmez. Okutma işleminden sonra gerek kullanıcı ameliyathanede, dezenfeksiyon ve merkezi sterilizasyon alanlarında ilave bilgilere ulaşabilir, gerekse diğer sorumlular tesisin tamamında da ihtiyaç duyulan bilgilere ulaşabilir. Önceden bir 2D tarayıcı sistemi kullanan müşterilere, hizmet sağlayıcı 2D barkod okuyabilen RFID terminali vererek, 2D’den RFID’ye geçişi çok kolay hale getirebilir.

Cerrahi Güvenlik Tarayıcı Sisteminin uygulanması, her enstrümana bir RFID etiketinin takılması ile başlar.

Cerrahi malzemeye yapıştırılmış RFID tag

Bu işlem, aletin işlevini etkilemeyen  FDA onaylı bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilir. Her enstrüman etiketlenip ve sayıldıktan sonra merkez depoya kaydedilir.Enstrümanlar listeleri set ve tepsi depo tarafından hazırlanır. Aletler kullanım özelliklerine göre tek tek veya grup olarak kaydedilir.

Sterilizasyon öncesi görevliler aletleri okutarak listelere 100% uygunluğu tespit ederler. Eksik olan alet varsa ekranda kırmızı renkte belirtilir , düzeltilme sonrası set onaylanır. Setler oluşturulup ve sterilize edildikten sonra RFID sistemine okutularak kayıt altına alınır. Bu sayede görevlinin gözle sayma ve doğal olarak yanılma ihtimali ortadan kalkar.

Enstrümanların taranması görsel bir ekranda sayımın yanı sıra sayımın zaman ve mekan belgelemeyi sağlar.Eksik aletler kırmızı ile gösterilir. Sayımın tamam veya eksik olduğu daha önceleri dakikalara kıyasla saniyeler içinde gerçekleşir. Hızlı, doğru ve iyi dökümante edilmiş bir sayım ölçeklenemez hasta güvenliği sağlar, ayrıca ürünlerin devir sürelerini arttırarak ciddi maddi tasarruf sağlar.

Ameliyat sonrası işletme aletlerin dezenfekte ve sterilizasyon işlemlerinin farklı noktalarında sayım yapmayı seçerek, kayıp aletlerin önüne geçebilir. Bu sistem aynı zamanda bir aletin tesis içerisinde bulunduğu yerle ilgili de bilgi verebilir. Sistemin diğer önemli bir getirisi de kullanılan aletlerin ömür bilgilerini vermesidi. Bu özellik aynı zamanda tamire giden aletlerin takibini de kolaylaştırır. Ayrıca kullanım ömrünü bitirmiş bir aletin yenisi alınmak istendiğinde gereken her türlü bilgi sistemde mevcuttur.

Sonuç

Sağlık sektörü için geliştirilen sterilizasyona dayanan RFID tagleri ve yönetim yazılımları sayesinde , kuruluşlar otomatik olarak kritik ekipmanları izleyebilir, doğru araçların saatler yerine saniyeler içinde her cerrahi işlem için kullanılabilir olmasını sağlar ve hasta güvenliği ve sonuçlarını iyileştirir.