İşbu Sözleşme bir tarafta rfiddepo.com adresinde faaliyet gösteren rfiddepo.com (Bundan sonra kısaca “rfiddepo.com” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.rfiddepo.com internet sitesi (“Site”) kullanıcısı (“Kullanıcı”) arasında (Sözleşme içerisinde Kullanıcı terimi ziyaretçi ve üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcıları; üye ise yalnızca kayıtlı olan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır) aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir:

1. Sözleşmenin Başlangıcı

Sözleşme konusu Site, herkesin kullanımına açık olup üzerinden sağlanmakta olan hizmetler ücretsizdir.

Kullanıcı, Site’de kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra üye sıfatını kazanacaktır. Üye sıfatını kazanan kişiler işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresi ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir. Üye tarafından sitenin kullanılması işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle işbu sözleşme Site içeriğindeki hizmetlerden faydalanan tüm Kullanıcılar için bağlayıcıdır. Dolayısıyla bu internet sitesini kullanan tüm ziyaretçi (üye olmayan ve Site’nin hizmetlerinden sınırlı biçimde yararlananlar) ve üyeler (Siteye kişisel verilerini vermek suretiyle kayıt olan kullanıcılar) bu sözleşme hükümlerine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt etmiş olmaktadır.

Sözleşme’nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

rfiddepo.com, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Kullanıcı’ya bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

2. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

 • Kullanıcı, Site’yi kullanımında, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını kabul ve beyan eder.
 • Kullanıcı, Site’de sunulan hizmetlerden yararlandığı süre boyunca, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile rfiddepo.com hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai, mali her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacaktır.
 • Kullanıcı, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle rfiddepo.com uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; rfiddepo.com, Kullanıcı’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkını haizdir.
 • Kullanıcı, diğer Kullanıcıların Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde Kullanıcı hesabının rfiddepo.com tarafından sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
 • Kullanıcı Site üzerinden sağlanmakta olan hizmetleri hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve sınai haklarına (telif, marka veya patent vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Kullanıcı söz konusu kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, üye olması halinde, rfiddepo.com tarafından kendisine tahsis edilen veya kendisinin belirlemiş olduğu şifreyi başka kişi veya kuruluşlar ile paylaşamaz. Üyenin işbu sözleşme kapsamında edindiği kullanım hakları yalnızca kendisine ait olup başkasına devredemez. Üye kullanıcı adı ve şifresinin güvenliği, başkaları tarafından kullanımı bakımından hem hukuki hem cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını ve rfiddepo.com bu nedenle hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını; kullanıcı ad ve şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini ve üye hesaplarının yetkisi olamayan kişiler tarafından kullanıldığını öğrendiği anda durumu derhal rfiddepo.com bildireceğini ve söz konusu durumlarda da rfiddepo.com yine sorumlu tutulamayacağını kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı site üzerinden hizmet sağlanmakta olan diğer kullanıcıların yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi kullanımına sunmamayı kabul eder.
 • Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve rfiddepo.com tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden rfiddepo.com sorumlu tutulamaz.
 • rfiddepo.com ya da Kullanıcı’nın kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kaydı Kullanıcı’nın aksine bir talebinin olmaması halinde, mevzuat tarafından belirlenen saklama süreleri sonunda rfiddepo.com silme prosedürü uyarınca silinecektir. Bu nedenle Kullanıcı’nın herhangi bir talebinin olmadığı durumlarda rfiddepo.com Kullanıcı’ya ilişkin kayıtları silmesi halinde Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Kullanıcı’nın kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakları saklıdır.
 • Kullanıcı, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu, verdiği bilgilerin değişmesi halinde ilk fırsatta ve kanunda bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde rfiddepo.com bu sebeple uğrayacağı tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Kullanıcı’ya aittir. furkanbircan.com tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.
 • Site’de sunulan görsel ve yazılı içerik kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz kullanılamaz. rfiddepo.com izni ve onayı olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. rfiddepo.com , kendi takdirine göre, Site’de yer alan içeriklerin kişisel kullanım amacı dışında; izin ve onayı alınmaksızın ticari vb. gibi amaçlar ile kullanıldığını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme hakkına sahiptir.
 • Kullanıcı, rfiddepo.com Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Ayrıca Site’nin tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı rfiddepo.com ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde, Kullanıcı, rfiddepo.com uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
 • Kullanıcı, istediği herhangi bir zamanda, e-mail listesinden çıkmak istemesi durumunda e-maillerin alt kısmında bulunan “E-bülten listemizden çıkmak için lütfen tıklayınız” linkine tıklayarak tek tıkla, kolayca e-mail Kullanıcılığından çıkabilir.
 • Üye, üyelikten ayrılması veya üyeliğinin rfiddepo.com tarafından sonlandırılması durumunda rfiddepo.com herhangi bir hak talep edemez.